La Crítica de Gabriel Ferrater: estudis d'una trajectòria intel·lectual

Autor Julià, Jordi
Títol La Crítica de Gabriel Ferrater: estudis d'una trajectòria intel·lectual
Peu d'impremta Lleida: Pagès, 2004
Localització del doc. físic 833.2"U"(FERRATER)JUL-8(Reus)