El Poeta sense qualitats

Autor Julià, Jordi
Títol El Poeta sense qualitats
Peu d'impremta Tarragona: El Mèdol, 2004
Localització del doc. físic 833.52"U"(FERRATER)JUL-8(Reus)