F.

Autor Navarro, Justo
Títol F.
Peu d'impremta Barcelona: Anagrama, 2003
Localització del doc. físic 92(FERRATER)NAV-8(Reus)