Coplas en alabanza de Nuestra Señora del Carmen i Coblas en que se declara las grans llastimas y calamitats que patí aquell Sant Temple de Sarral, que per voluntat Divina...

Localització física G-C, 158