No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrere»

Títol No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrere»
Autor Llauger, Miquel Àngel
Localització del doc. físic
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB621.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 186-192