Càlcul de cossos terrestres. Lectura de «Mecànica terrestre»

Títol Càlcul de cossos terrestres. Lectura de «Mecànica terrestre»
Autor Bou Jorba, Anna
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB620.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 178-185