El somni de ser ric per pagar el deute. Lectura de «Com Faust»

Títol El somni de ser ric per pagar el deute. Lectura de «Com Faust»
Autor Torres Bauzà, Laura
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB612.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 121-129