«El mutilat», o com poetitzar l’autoengany

Títol «El mutilat», o com poetitzar l’autoengany
Autor Pons Anguera, Antoni
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB611.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 119-120