Goigs a llaor de Sant Domènech de Guzman, funador de l'Ordre de Frares Predicadores en la Basílica románica del Priorat de Sant Sepulcre de Palera anomenada també "Domingo" (Bisbat de...

Localització física GSAN-D, 206