El gris ressò de la ferralla o la mediació de l’espai urbà en la poesia de Gabriel Ferrater

Autor Marcer, Elisenda
Títol El gris ressò de la ferralla o la mediació de l’espai urbà en la poesia de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx91veusbaixes0_marcer_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 117-134