No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrera»

Autor Llauger, Miquel Àngel
Títol No pensar-hi: un eco de Riba a «Temps enrera»
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx9veusbaixes0_llauger_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 109-116