La valoració i el prestigi dels assaigs de Gabriel Ferrater

Autor Julià, Jordi
Títol La valoració i el prestigi dels assaigs de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx8veusbaixes0_julia_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 93-108