La poesia de Gabriel Ferrater a l'aula

Autor Bosquet, Jaume
Títol La poesia de Gabriel Ferrater a l'aula
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx7veusbaixes0_bosquet_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 79-92