Poetes en cinc llengües: la poètica implícita de Gabriel Ferrater

Autor Ballart, Pere
Títol Poetes en cinc llengües: la poètica implícita de Gabriel Ferrater
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx5veusbaixes0_ballart_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 45-64