Una carta de Ferrater des de Libourne

Autor Blanes, Enric
Títol Una carta de Ferrater des de Libourne
Localització del doc. digital Veus baixes. Paper de versos i lletres
Enllaç al fitxer http://www.veusbaixes.cat/veusbaixes/ZERO_files/arx4veusbaixes0_blanes_1.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 0, p. 19-44