Goigs en alabansa de la Santa Fimbria de Christo Senyor Nostre, que se venera en la Parroquial Iglesia de la Vila de Aleixár.

Col·lecció C. Babot Boixeda, n. 23
Localització física GC-462