Goigs en llaor del Santíssim Cálzer de Nostre Senyor Jesucrist ahon consagrá lo dia de Dijous Sant y venera en la capella del Aula Capitular de la Metropolitana Iglesia de...

Observacions Any del Congrés Eucarístic Internacional
Localització física GC-411