Goigs a llaor de la Mare de Déu de Paret-Delgada que d'antic es canten en el seu Santuari de la Vila de la Selva del Camp Arquebisbat de Tarragona

Localització física G-P, 134