Conversaciones sobre Temas de interés local y comarcal. Tercera sesión. Tema: Cultura física y deporte. Ponente: Dr. D. Andrés Pujol Fort

Tècnica Color
Localització del doc. físic F-CLR-1954, 10
Localització del doc. digital F-CLR-1954, 10