Tres poemes al voltant de Ferrater

Títol Tres poemes al voltant de Ferrater
Autor Llauger, Miquel Àngel
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB661.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 505-512