Els dies i les edats de la vida

Títol Els dies i les edats de la vida
Autor Iborra, Enric
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB657.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 460-465