«También son hombres», un cas d’alquímia. Metamorfosi d’un poema de Benn en mans de Ferrater

Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB656.pdf