Tres apunts sobre «Kensington»

Títol Tres apunts sobre «Kensington»
Autor Casamayor de Bolós, Roser
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB643.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 339-347