Lectura de «Dits» de Gabriel Ferrater

Títol Lectura de «Dits» de Gabriel Ferrater
Autor Castells, Carme
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/ewExternalFiles/VB639.pdf
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 298-304