«Els miralls» al mirall de la paràfrasi

Títol «Els miralls» al mirall de la paràfrasi
Autor Sullà, Enric
Localització del doc. digital
  1. Veus baixes. Paper de versos i lletres
  2. GF-464
Enllaç al fitxer http://veusbaixes.cat/6.html
En: Veus baixes. Paper de versos i lletres, núm. 6, p. 273-281