Els pous de Gabriel Ferrater

Títol Els pous de Gabriel Ferrater
Autor Puigtobella, Bernat
Localització del doc. digital
  1. El Núvol
  2. GF-427
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/els-pous-de-gabriel-ferrater-213396
En: El Núvol, 23 d'octubre de 2021