AnyFerrater

Observacions Perfil oficial de Twitter de l'Any Gabriel Ferrater 2022.
Localització del doc. digital GF-326
Enllaç al fitxer https://twitter.com/AnyFerrater