Gireud, M.

Autor Gireud, M.
Transcripció 4. Je suis assoné à M. Grangé som manqué --- --- --- pour le tròuvere culture du Centre de lecture et l'espoir d'une constante --- avec l'Institut Français de Barcelone
M. Gireud
Descripció de la signatura Va venir com a acompanyant del Director de l'Institut Français de Barcelona, M. Grangé, el qual va donar una conferència titulada "Lhumanisme de Saint Exupéry"
Data de la signatura 01-02-1966
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 323
Localització del doc. digital SING_1_0269
Documentat per: CLR[06-07-2021]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.