Goigs a major obsequi de la devota Imatge de María Santissima, proclamada de Consolació, que se venera en lo térme del poble de Gratallops, del Priorat de Cartuyxa de Scala...

Observacions Fotografia de l'original
Localització física G-C, 1227