Gabriel Ferrater era de Reus: Un fill il·lustre que ja voldrien moltes ciutats

Autor Martí, Josep Maria, 1950-
Títol Gabriel Ferrater era de Reus: Un fill il·lustre que ja voldrien moltes ciutats
Localització del doc. digital Diari de Tarragona
Enllaç al fitxer https://www.diaridetarragona.com/opinion/Gabriel-Ferrater-era-de-Reus-Un-fill-illustre-que-ja-voldrien-moltes-ciutats-20210312-0086.html
En: Diari de Tarragona, 13 de març de 2021