Gabriel Ferrater: Any, Fundació i Càtedra

Autor Ferrer, Biel
Títol Gabriel Ferrater: Any, Fundació i Càtedra
Localització del doc. digital Reus Digital
Enllaç al fitxer https://www.reusdigital.cat/noticia/81499/gabriel-ferrater-any-fundacio-catedra
En: Reus Digital, 12 de gener de 2021