La cigarreta de Gabriel Ferrater (1 de 10)

Autor Ferrer, Biel
Títol La cigarreta de Gabriel Ferrater (1 de 10)
Localització del doc. digital Reus Digital
Enllaç al fitxer https://www.reusdigital.cat/noticia/83598/cigarreta-gabriel-ferrater-10
En: Reus Digital, 4 d'abril de 2021