La cigarreta de Gabriel Ferrater (2 de 10): 'Poema inacabat'

Autor Ferrer, Biel
Títol La cigarreta de Gabriel Ferrater (2 de 10): 'Poema inacabat'
Localització del doc. digital Reus Digital
Enllaç al fitxer https://www.reusdigital.cat/noticia/84071/cigarreta-gabriel-ferrater-10-poema-inacabat
En: Reus Digital, 26 d'abril de 2021