Desconegut

Autor Desconegut
Transcripció 1. --- Iº centenario del Centro auguro (100+100)2 anni de vita artistica, culturale
23/II/59 Julio --ecella
Delegato per Spagna della Dir. Pen. del Turismo Italiano
Data de la signatura 23-02-1959
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 290
Localització del doc. digital SING_1_0237
Documentat per: CLR[25-05-2021]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.