En la muerte de Gabriel Ferrater

Autor Gimferrer, Pere
Títol En la muerte de Gabriel Ferrater
Peu d'impremta Destino, 1972
Localització del doc. digital Fons Fort Escoda
GF(FE)-8
Localització del doc. físic Fons Fort Escoda
GF(FE)-8
En: Destino, núm. 1805, 6-V, pàgina 20