Transcripció 1. La mejor fragancia para la rosa milenaria del escudo de Reus es el perfume del Centro de Lectura con cien años de tradicion cultural mantenida por el esfuerzo de un pueblo tan inteligente, como trabajador y artista.
Alfredo Marquerie
5-2-1958
Descripció de la signatura Alfredo Marquerie va venir a pronunciar la conferència "El teatro desde la crítica", convidat per la secció de literatura i idiomes.
Data de la signatura 05-02-1958
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 280
Localització del doc. digital SING_1_0227
Documentat per: CLR[13-08-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.