Goigs que es canten en venerar les Santes Reliquies de Sants i Santes, que posseeix l'Associació Reparadoar de Pius IXè en l'Altar expiatori de l'Església del Bon succés. La Festa...

Localització física GC-1282