Transcripció 2. L'art com més enlairat més ens apropa a Déu. El gregorià és el més exquisit de l'art musical té encara la particularitat d'agermanar tots els pobles de la terra. En parlau avui d'aquest art meravellós en el Centre de Lectura m'heu indicat el vostre bon gust i de cor desitjo que la meva llavor fructifiqui ben abundosa.
Cantate Domino cantiam noon
A--- ----e Aetisent
Reus 20- de març 1952
Data de la signatura 20-03-1952
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 243
Localització del doc. digital SING_1_0191
Documentat per: CLR[22-06-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.