Aguadé Parés, Enric

Autor Aguadé Parés, Enric
Transcripció 2. El Centro de Lectura celebra el 90 aniversari de la seva formació. Els consocis m'han dedicat un sopar-homenatge. I la Junta Directiva acorda per a mi la distinció de signar aquest album gloriós que porta aferrada la historia del Centro de Lectura.
Per a tots la meva profunda estimació i a l'Entitat el mes fervorós acatament, amb la promesa de treballar per ella, mentres pugui, des de la Presidència o des d'on vulguin els socis.
Enric Aguadé Parés
8 de juny de 1949
Descripció de la signatura Amb motiu dels actes de celebració del 90è aniversari de la Fundació del Centre de Lectura es va oferir un sopar homenatge al President i Enric Aguadé Parés, qui presidia l'entitat en aquell moment, va signar al llibre de dedicatòries.
Data de la signatura 08-06-1949
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 229
Localització del doc. digital SING_1_0177
Documentat per: CLR[09-06-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.