Transcripció 2. El Centre de Lectura de Reus té d'ésser objecte de noble enveja, això és, d'essulació per part de Tarragona, i en ell hem de veure un dels més sòlids fonaments de la futura concordia entre les dues ciutats en el terreny cultural i després en tots els altres.
Manuel de Montoliu
17 Març 1949
---------
Gemma -------
Antonio ----
Joan Ma----
Tomas ------
A. Matheu Alonso
Cedest llactura
Jan Co----
Data de la signatura 17-03-1949
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 225
Localització del doc. digital SING_1_0173
Documentat per: CLR[08-06-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.