Transcripció 2. Avui, vetlla de l'homenatge a l'excels Ignasi Iglesies, he conegut el "Centre de Lectura de Reus" refugi amorós de la cultura pàtria en aquestes belles comarques del "Camp de Tarragona" -Goiosos dels joves que's puguen aixoplugar en aquest pórtic. D'ells serà la bondat i la llum.
Reus 4- Febrer de 1929
- ---------- Arurí
Data de la signatura 04-02-1929
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 198
Localització del doc. digital SING_1_0146
Documentat per: CLR[28-05-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.