Divino als mortals en ell se tracta de la necessitat de viurer be pera alcansar una bona mort

Descripció física 31,5 x 22 cm