Colominas Maseral, J.

Autor Colominas Maseral, J.
Transcripció 1. De la meva visita a Reus, el millor record será aquest centre de Lectura, ahont hi son recollides les palpitacions del poble que treballa per la seva emancipació. El nom diu bé lo que el centre es: Centre de Lectura, es a dir, el casal ahont l'inteligencia recull les ensenyances del passar per a preparar una humanitat nova regida per a llei de la toleráncia.
j. Colominas Maseral
16 abril de 1926
Data de la signatura 16-04-1926
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 186
Localització del doc. digital SING_1_0134
Documentat per: CLR[25-05-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.