Transcripció 2. En renovarse el mon, en establir-se, poc a poc, un nou orde de coses, que seran, demá, la plenitud de la civilització, els homes i les institucions deuen renovar-se també. Perço el Centre de Lectura, a l'alba dels temps nous, es renova i es reconstrueix i s'espandeix magnificament per a anar a l'unisson el temps. O renovar-se o morir. I el Centre de Lectura, fidel a la consigna es renova, per a gloria i profit de Reus.
Alfons --------
13 abril 1920
Data de la signatura 13-04-1920
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 112
Localització del doc. digital SING_1_0084
Documentat per: CLR[05-05-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.