Transcripció 2. 'L Centre de Lectura yo havia aprés de ------ que era'l bresol i l'únic lloc de la cultura de Reus: yo crec que endevant haurà d'esser i per aixó te'l seus drets adquirits per expandir mes enllá de Reus la seva obra cultural. Això es la meva profecia.
Jaume Ru---
19-3-19
Data de la signatura 19-03-1919
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 111
Localització del doc. digital SING_1_0083
Documentat per: CLR[04-05-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.