Transcripció 1. Dues postures adopten els homes durant l'involuntari trasbals en el llur cor de tota mena de dogma: la posicio cinica, l'actitud esceptica. Pera evitar la perillosa reaccio, precis es orientar la necesitat de comunio espiritual que tots sentim, i que es troba en trasbals, per camins robustos i sincers: els de realisar la mes posible i humana solidaritat. Art, herencia i justicia tres belles branques d'un hermos arbre. El Centre de Lectura les cultivi á totora i haurà contribuit á acostar la Ciutat felis!
---- -- -- -----
14 Juliol 1912
Data de la signatura 14-07-1912
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 96
Localització del doc. digital SING_1_0066
Documentat per: CLR[28-04-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.