Pena, Joaquim

Autor Pena, Joaquim
Transcripció 1. Ab motiu del Congrès Regional d'Ateneus, organisat per Centre de Lectura de Reus, inscric aci la meva admiració més ferventa envers la tasca cultural d'aquest Centre y faig vots per que'ls fruits que avui sembren puguin granar força aviat.
Reus 16 Abril 1911
Joaquim Pena
Data de la signatura 16-04-1911
Localització del doc. físic Volum I, pàgina 82
Localització del doc. digital SING_1_0052
Documentat per: CLR[24-04-2020]
Drets Centre de Lectura de Reus: condicions d'ús restringides.