Goigs en llahor del sirvent de Deu y viva imatje de Jesuchrist crucificat Sant Francesch de Asis en lo seté centenar de son naixement. Composts per un teixidor l'any 1882....

Localització física GSAN-F, 363