50 anys d’una història d’amor

Autor Blanes, Enric
Títol 50 anys d’una història d’amor
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/50-anys-duna-historia-damor-4703
En: Núvol, 10 de desembre de 2012