Els Joves i els Dies

Autor Blanes, Enric
Títol Els Joves i els Dies
Localització del doc. digital Núvol. El digital de cultura
Enllaç al fitxer https://www.nuvol.com/llibres/els-joves-i-els-dies-4693
En: Núvol, 10 de desembre de 2012